Χώροι υγιεινής

Η τουαλέτα του ιατρείου απολυμαίνεται μόνιμα με την επίβλεψη της Hygiene Service.