Χώρος θηλασμού βρεφών.

Χώρος θηλασμού βρεφών

Υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για θηλασμό και φροντίδα των βρεφών.