Συμβουλές σχετικά με την όραση του παιδιού σας

Να συμβουλεύεστε πάντα τον παιδίατρό σας για κάθε ανωμαλία που παρατηρείτε στα μάτια του παιδιού σας.

Μη χρησιμοποιείτε κολλύρια χωρίς τη συμβουλή του παιδιάτρου σας ή του οφθαλμίατρου.

Αν ξένο σώμα μπει μέσα στο μάτι του , ξεπλύνετε το με άφθονο νερό και ζητήστε τη συμβουλή του οφθαλμιάτρου.Να μη δοκιμάσετε να βγάλετε το ξένο σώμα με δικούς σας χειρισμούς, γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο μάτι του παιδιού σας.

Ελέγξτε την όραση του παιδιού σας πριν πάει στο Δημοτικό.