Πώς αντιμετωπίζετε τα επείγοντα περιστατικά;

Υπάρχει η δυνατότητα για επείγοντα περιστατικά να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε κάθε επείγουσα κατάσταση υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής υποστήριξης.

 

Was this answer helpful ? Yes / No