Εκπαίδευση

Υπάρχει προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης με εβδομαδιαία κάθοδο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσ/νίκης και παρακολούθηση κάθε χρόνο πλήθος συνεδρίων γενικής παιδιατρικής, νεογνολογίας, εφηβικής ιατρικής και εξειδικευμένων παιδιατρικών σεμιναρίων . Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία του απένημε Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης για τα έτη 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006. Επίσης παρακολούθησε

 1. Τις συνεδρίες της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΠΕΒΕ) τα έτη 2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015
 2. Το 3,4,5,6,7,8,9,10,11 Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», της Γ’ Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 αντίστοιχα
 3. Το 16,17,20,21,22 ενημερωτικό σεμινάριο «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», της Δ’ Παιδιατρικής του ΑΠΘ , τα έτη 2007,2008,2011,2012,2013
 4. Την 40,42,43,44,45,46,47,48,49 Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση της Α΄ Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα έτη 2007,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 αντίστοιχα
 5. Το 45,46,48,49,51,53,54 Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο ,τα έτη 2007,2008,2010,2011,2013,2015,2016
 6. Το 25 International Congress of Pediatrics
 7. Τις εργασίες «Αντιπαραθέσεις στην Παιδιατρική Πράξη» και«Ο Παιδίατρος στην Καθημερινή Πράξη», Β’ & Δ’ Πανεπιστημιακών Παιδιατρκών Κλινικών Α.Π.Θ ,το 2014 και 2015
 8. Το 27,28,29,30,31,32,33,34,35 Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ», της Β’ Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 αντίστοιχα
 9. Το 7,9,10 Εκπαιδευτικό Διήμερο Παιδιατρικής Ενημέρωσης «εφόλης της ύλης»,τα έτη 2008,2010,2011
 10. Την 28,29,34,35,36 Ενημερωτική Ημερίδα ,της Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Α..Π.Θ, τα έτη 2007,2008,2013,2014,2015
 11. Τα Ενημερωτικά Σεμινάρια Παιδιατρικής, «Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», του ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, τα έτη 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 και 2010
 12. Την 18,19,21,22,23 Επιστημονική Ημερίδα, «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ», της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ ,τα έτη 2007,2008,2011,2012,2013
 13. Το 20,26.27 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γ’ Παιδιατρικής του Α.Π.Θ, τα έτη 2008,2014,2015
 14. Την 2,3,4,7,8 Επιστημονική Ημερίδα ,«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ», της Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ’Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», τα έτη 2008,2009,2010,2013,2014
 15. Τις εργασίες του 9 Παιδιατρικού Συμποσίου Κεντρικής Ελλάδας το 2009
 16. Το 39,40,41,42,44 Παιδιατρικό Συμπόσιο της ΠΕΒΕ το 2009,2010,2011,2012,2014
 17. Την Επιστημονική Συνάντηση «Excellence in Paediatrics», το 2010
 18. Τις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ 2012,Γ’& Δ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ 2012
 19. Την «Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής» της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΑΘΗΝΩΝ το2012
 20. Τις εργασίες «Αντιπαραθέσεις στην Παιδιατρική Πράξη» και «Ο Παιδίατρος στην Congress and MasterCourse, της European Academy of Paediatrics, το 2015
 21. Το 6 Κλινικό Φροντιστήριο Αναζωογόνησης της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
 22. Την 5 Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» το 2008
 23. Το 15,16,18 Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής τα έτη 2009,2011,2015 αντίστοιχα
 24. Το 11 World Congress of Perinatal Medicine,το 2013
 25. Το 26Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care,το 2015
 26. Την 11 Μετεκπαιδευτική Ημερίδα «Αναζωογόνηση-Προσαρμογή», της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,το 2015
 27. Tις εργασίες της Παιδιατρκής Εταιρείας Κύπρου και Α’ Νεογνολογικής Α.Π.Θ το 2007
 28. Το 2,6 Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας αντίστοιχα τα έτη 2008-2016
 29. Το 1,5 Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008,2012
 30. Την 1,4,5 Ημερίδα «Εφηβική Ιατρική σήμερα-Παρουσίαση Εγχειριδίου Εφηβικής Ιατρικής», του Α.Π.Θ, το 2010,2013,2014
 31. Το 5,6,7,8,9 Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής ,τα έτη 2008,2010,2012,2014.2016
 32. Τις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2013 «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ», της Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Α.Π.Θ
 33. Το 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων ,της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων ,αντίστοιχα τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
 34. Το 7 World Congress of the WORLD SOCIETY FOR PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES , το 2011
 35. Τις εργασίες των Κλινικών Φροντιστηρίων «Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας στην παιδιατρική και νεογνολογία» και «Σχήματα εμβολιασμού στην βρεφική και παιδική ηλικία», της Γ’ Παιδιατρικής του Α.Π.Θ, το 2015
 36. Την 1 Σύνοδο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)
 37. Την 12,13,14,18 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2008,2009,2010,2014
 38. Το 28,30,32 Annual Meeting of the EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRC INFECTIOUS DISEASES το 2010,2012,2014
 39. Την Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας «η Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών στην Ιατρική Πράξη» ΤΟ 2011
 40. Την 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Αλλεργικού Τμήματος της Β’ Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ,«Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη», τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 αντίστοιχα
 41. Το 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοαλλεργιολογίας ,το 2011
 42. Τις εργασίες του Σχολείου «Τροφική Αλλεργία», της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας ,το 2013
 43. Τις εργασίες του 2 Σχολείου Παιδοαλλεργιολογίας ,της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ,το 2015
 44. Το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Σπιρομετρία» , της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ, το 2015
 45. Το 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, το 2015
 46. Το 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 47. Το 3 Παιδιατρικό-Παιδοπνευμολογικό Συνέδριο το2011
 48. Το 7,9,11,12,13,14,15 Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ,τα έτη 2007,2009,2011,2012,2013,2014,2015 αντίστοιχα
 49. Τις εργασίες της Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας –Ηπατολογίας και Διατροφής το 2008
 50. Το Επιστημονικό Συμπόσιο «NEWS AND CONTROVERSIES IN PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY » το 2010
 51. Το 6,7,10 Σεμινάριο «Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας», της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, το 2009,2010,2013
 52. Την 1,4,5 Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων-Καρδιολόγων με Θέματα Παιδοκαρδιολογίας «Καρδιολογική εκτίμηση και διαχείρηση παιδιατρικών ασθενών», το 2011,2014,2015
 53. Το Συνέδριο «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α.Π.Θ 2011-ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ»
 54. To 1,2 Σεμινάριο Πρακτικής Παιδιατρικής Νευρολογίας ,της Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ ,το 2013,2014
 55. Τις εργασίες της Μονάδας MDA της Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ με θέμα «Νεώτερες εξελίξεις στις Νευρομυικές παθήσεις ,το 2016
 56. Την 2 Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Δερματολογίας Παίδων, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιακής Εταιρείας , το2015
 57. Την 7 ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας, το 2015
 58. Το 10 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενετικής «Η Γενετική στην καθημερινή Ιατρική Πράξη» το 2010
 59. Την 1,4 Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» το 2010,2013
 60.  7 Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο 2016
 61. Το κλινικό Φροντιστήριο”Διαιτητικοί χειρισμοί στο παιδί με τροφική αλλεργία” το 2016
 62. Το Κλινικό Φροντιστήριο”Αντιμετώπιση άσθματος και ρινίτιδας στο ιατρείο”το 2016
 63. Την 10 Επιστημονική Ημερίδα “ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ” 
 64.   Το 36ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου  Αθηνών “ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ”  το 2016
 65. Την 1η Διημερίδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής  το 2016
 66.  Το 16ο Συμπόσιο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής  το 2016
 67. Την 7η Ημερίδα για την Εφηβεία  το 2016
 68. Την 6η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων / Καρδιολόγων  το 2016