Εξεταστήριο άρρωστων παιδιών

iatreio

Στο ιατρείο δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες των μικρών ασθενών. Έτσι εφοδιάστηκε με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό ώστε να υπάρχει πιο εύκολη προσαρμογή της επίσκεψης.