Χώρος εισπνοών

Υπάρχει χώρος για προνοσοκομειακή αντιμετώπιση κρίσης άσθματος και λαρυγγίτιδας με οξυγονοθεραπεία και εισπνοές.