Χώρος αναμονής άρρωστων παιδιών

Χώρος αναμονής άρρωστων

Χώρος αναμονής άρρωστων

Στους χώρους αναμονής του ιατρείου μπορούν τα παιδιά να απασχοληθούν με δημιουργικές κατασκευές, όμορφα και ασφαλή παιχνίδια ή παρακολουθώντας εκπομπές στην τηλεόραση.