Άρθρα του Blog

Ποια τα επόμενα στάδια μιας εξειδικευμένης διάγνωσης;

Γίνεται παραπομπή σε ιατρούς εξειδικευμένων ειδικοτήτων, όπως και  νοσοκομειακή παραπομπή και παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι παροχές του ιατρείου σας;

Στο ιατρείο γίνεται προληπτική παιδιατρική, με εμβολιασμούς και παρακολούθηση της αύξησης και της ανάπτυξης των παιδιών.  

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιμετωπίζετε τα επείγοντα περιστατικά;

Υπάρχει η δυνατότητα για επείγοντα περιστατικά να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε κάθε επείγουσα κατάσταση υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής υποστήριξης.  

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του ιατρείου σας;

Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός το πρωί Τρίτης , με ραντεβού και Σαββατοκύριακα και Αργίες επίσης κατόπιν συνεννόησης .

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες ηλικίες ασθενών εξετάζονται στο ιατρείο;

Στο ιατρείο εξετάζονται παιδιά, από νεογέννητα μέχρι και την ηλικία των 18 ετών. η .

Διαβάστε περισσότερα

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις ή άλλες ιατρικές πράξεις;

Ναι,στο ιατρείο πραγματοποιούνται Mantoux,Strept test,CRP(ποσοτικός προσδιορισμός), μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου νεογεννήτων.  Επίσης,υπάρχει κλίβανος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, για την λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων,την αφαίρεση ραμμάτων και ξένων σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρέ, κάνετε κατ` οίκον επισκέψεις;

Ναι, κατόπιν συνεννόησης

Διαβάστε περισσότερα