Στο ιατρείο πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις ή άλλες ιατρικές πράξεις;

Ναι,στο ιατρείο πραγματοποιούνται Mantoux,Strept test,CRP(ποσοτικός προσδιορισμός), μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου νεογεννήτων.
 Επίσης,υπάρχει κλίβανος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, για την λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων,την αφαίρεση ραμμάτων και ξένων σωμάτων.
Was this answer helpful ? Yes / No